Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

 

Afghaans tolk- en vertaalbureau

Een aantal jaren geleden zijn wij gestart als tolk- en vertaalbureau voor de Afghaanse taal. Inmiddels is onze horizon verbreed. Naast onze tolk- en vertaalwerkzaamheden hebben wij een poule van trainers, sprekers en verhalenvertellers van verschillende culturen. Wij geven interculturele trainingen, presentaties en bieden sprekers aan. Onder onze diensten is te lezen wat ons aanbod is. 


Foto van personen uit verschillende culturen

Ontwikkelen van interculturele communicatie

Vandaag de dag is de multiculturele samenleving een feit.
Dit vereist veel van onze samenleving. Elk individu in Nederland maakt onderdeel uit van de maatschappij: man, vrouw, kind, jong, oud, van welk ras en cultuur dan ook. Hoe zorg je voor maatschappelijke acceptatie en wederzijds respect? Vooroordelen bestaan; hoe kunnen we hiermee omgaan? Kunnen we ze wegnemen of moeten we leren hoe we hiermee omgaan? Om een voorbeeld te noemen: een gemiddeld Asielzoekerscentrum (AZC) telt ongeveer 40 verschillende nationaliteiten.

Er zijn cultuurverschillen, andere talen en andere normen en waarden. Er zijn verschillen, maar ook heel veel overeenkomsten. Sommigen hebben zich moeiteloos aangepast en hebben de weg naar integratie gevonden en bewandelen deze, terwijl anderen er moeite mee hebben. Hierdoor ontstaan (integratie)problemen. Om deze problemen aan te pakken, is in de eerste instantie begrip voor een andere cultuur nodig. Waarom gedraagt iemand zich zoals hij zich gedraagt? Of werkt u samen met collega’s van andere culturen en wilt u meer wederzijds begrip op de multiculturele werkvloer? Om dit te bereiken faciliteren wij een scala aan trainingen en workshops. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), de handhavers, gemeenten, zorginstellingen, politie, scholen en andere zorg- en dienstverlenende organisaties zullen er baat bij hebben als ze de achtergrond van verschillende culturen kennen.

De Kracht van Cultuur

Begrip en respect voor elkaar zijn de sleutelwoorden van De Kracht van Cultuur.

In deze multiculturele maatschappij hebben we elkaar nodig. De Kracht van Cultuur biedt verschillende trainingen, workshops en sprekers aan. Het aanbod van deze diensten wordt aangepast aan uw situatie. Onze diensten worden ‘in company’ aangeboden.

Wij bespreken vooraf uw wensen en passen ons aanbod hierop aan zodat er altijd een maatwerk oplossing ontstaat.